Általános szerződséi feltételek

Ezen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: „ÁSZF”) tartalmazza SAFE WHITE OFFICE Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1122 Budapest, Városmajor utca 33. I/1., Cg.01-09-287318, adószám: 25754249-2-43) mint szolgáltató (a továbbiakban: „Szolgáltató”) által elektronikus úton és formában megrendelhető szolgáltatások megrendelésére vonatkozó szerződési feltételeket, melyeket a Szolgáltató egyoldalúan és előre, a szolgáltatást igénybe vevő, azaz a megrendelő (a továbbiakban: „Megrendelő”) közreműködése nélkül  határozott meg.

A Szolgáltató által közzétett ÁSZF nem kerül iktatásra, elektronikus formában kerül megkötésre, írásbeli szerződésnek nem minősül.

A megrendelés feltétele az ÁSZF elfogadása, amellyel a Megrendelő egyetért és magára nézve kötelezőnek ismer el. A megrendelés leadása elektronikus úton megkötött szerződésnek minősül, amelyre az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvényben foglaltak megfelelően irányadóak. A szerződés a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014 (II.26.) Korm. rendelet hatálya alá tartozik, és szem előtt tartja a fogyasztók jogairól szóló Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU irányelvének rendelkezéseit.

Az ÁSZF célja a megrendeléssel kapcsolatos tájékoztatásnyújtás. A szerződés az automatikus visszaigazolás megérkezésével jön létre.

Abban az esetben, ha bármely Megrendelő nem ért egyet az ÁSZF-ben foglaltakkal, de rendelni szeretne Szolgáltatótól, levelet írhat a levelek@mikulasiroda.hu e-mail címre.

Ha a Szolgáltató és a Megrendelő között egyedi, kölcsönösen megbeszélt és meghatározott írásbeli szerződés nem jön létre, akkor a jelen ÁSZF vonatkoznak a Szolgáltató által kínált szolgáltatásokra, illetve a Szolgáltató és a Megrendelő között jelen ÁSZF van érvényben.

Jelen ÁSZF másolása szigorúan tilos, szerzői jogvédelem alatt áll.

 1. Szolgáltató adatai:

A Szolgáltató neve: SAFE WHITE OFFICE Korlátolt Felelősségű Társaság

A Szolgáltató székhelye: 1122 Budapest, Városmajor utca 33. I/1.

A Szolgáltató elérhetősége: 1122 Budapest, Városmajor utca 33. I/1.

A Szolgáltató postacíme: 1525 Budapest, Pf.:90.

A Szolgáltató elektronikus levelezési címe: levelek@mikulasiroda.hu

Adószáma: 25754249-2-43

Nyilvántartásban bejegyző hatóság neve: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága

Cégjegyzékszáma: 01-09-287318

Képviselő: Soós Ádám

Kapcsolattartó: Soós Ádám

Számlavezető bank: OTP Bank Nyrt.

Számlaszám: 11721002-21251036

Telefonszáma:

A telefonszám hívható munkanapokon: 9-16 óráig

Adatvédelmi nyilvántartási száma: NAIH-105626/2016.

 1. Hatályba lépő rendelkezések:
  1.  Jelen ÁSZF 2017. február 22. napján lépett hatályba és visszavonásig hatályos.

A Szolgáltató általi egyoldalú módosításokat a Szolgáltató a módosítás hatálybalépése előtt 10 nappal a honlapon közzéteszi és megjelöli a hatálybalépés napját. Az ÁSZF hatálya minden Megrendelőre automatikusan kiterjed.

 1. Szolgáltatások:
  1. A szolgáltatások köre:
 1. Standard levélcsomag – S-es csomag, mely tartalmazza a személyre szóló, egyedi szövegezésű, igazi postai levelet a Húsvéti Nyuszitól + Nyusziváró matrica.
 2. Extra levélcsomag – M-es csomag, mely tartalmazza a személyre szóló, egyedi szövegezésű, igazi postai levelet a Húsvéti Nyuszitól + Nyusziváró matrica + választható ajándék.
 3. VIP levélcsomag – XL-es levélcsomag, mely tartalmazza a személyre szóló, egyedi szövegezésű, igazi postai levelet a Húsvéti Nyuszitól + Nyusziváró matrica + Kifestő + Társasjáték vagy gyermekfotózás.

A csomagok ára a weboldalon (www.mikulasiroda.hu) található, melyek az áfát tartalmazzák.

  1. A szolgáltatások első sorban gyermekek számára megrendelhetők.
  1. A megjelenített szolgáltatások kizárólag online rendelhetőek meg. A szolgáltatásokhoz tartozó honlapon feltüntetett árak minden esetben forintban értendőek és az áfát (amennyiben van) tartalmazzák.
 1. Rendelés menete
  1. A kezdőoldalon a Megrendelés menüpont alatt lehet a rendelési adatokat kitölteni. A Megrendelő kizárólag nagykorú lehet. A megrendelő az ÁSZF elfogadásával igazolja, hogy nagykorú, cselekvőképes személy.
  1. Először a kívánt levélcsomagot kell kiválasztani, majd meg kell adni, hogy a levélcsomagot hány gyermeknek kívánja a Megrendelő elküldeni. A megadott lehetőségek közül ki lehet választani a megrendelni kívánt levélpapír mintáját. A következő pontban a megajándékozni kívánt gyermekről kell néhány adatot megadni: neme, vezeték- és keresztneve, születési dátuma, szeme színe, haja színe, legjobb barátjának neve, valamint meg kell nevezni azon ajándékot, amit Húsvétra biztosan meg fog kapni. Ezt követi a gyermek postacímének a megadása, melyhez az alábbi adatok szükségesek: irányítószám, település, utca, házszám, emelet, ajtó. Mindezek után meg kell adni a számlázási címet, majd a név, e-mail cím és telefonszám megadásának rögzítése következik. Ezt követően lehet kiválasztani a fizetési módot, valamint az esetleges kedvezményt. A megrendelés véglegesítése az ÁSZF elfogadásával zárul.
  1. A véglegesítést követően lehet az adott szolgáltatást fizetni a visszaigazolás és a díjbekérő megküldését követően. A Szolgáltató a megrendelést követően 48 órán belül köteles a megrendelést visszaigazolni.
  1. A fizetés módja az alábbi lehet: átutalás az alábbi bankszámlaszámra: 11721002-21251036, melyet a OTP Bank Nyrt. vezet, vagy közvetlen kártyás fizetéssel a weboldalon keresztül. A rendelést a díjbekérő (visszaigazolás) megérkezését követően 3 napon belül ki kell egyenlítenie a Megrendelőnek.
  1. Amennyiben e visszaigazolás az igénybe vevő megrendelésének elküldésétől számított 48 órán belül a Megrendelőhöz nem érkezik meg, a Megrendelő mentesül az ajánlati kötöttség vagy szerződéses kötelezettség alól. A megrendelés és annak visszaigazolása akkor tekintendő a Szolgáltatóhoz, illetve a Megrendelőhöz megérkezettnek, amikor az számára hozzáférhetővé válik.
  1. A rendelés a határideje a Húsvéti levél vonatkozásában minden tárgyévben április 5. éjfél, mely rendelés ellenértékének beérkezési határideje április 7. 20 óra. Az ezt követően beérkezett és/vagy kifizetett rendeléseket nem áll a Szolgáltató módjában teljesíteni.
  1. A Szolgáltató nem vállalja a felelősséget azon hibák miatt, amelyek abból származnak, hogy a Megrendelő a megrendelési lapot nem megfelelő adatokkal töltötte ki.
 1. Csomagküldés
  1. Utánvétes csomagküldésre nincs lehetőség.
  1. A vételár kiegyenlítését követően a választott csomagnak megfelelő összeg fenti bankszámlán történő jóváírást követően a kiválasztott 3.1. pontban szereplő csomagot, postai úton, ajánlott levélként vagy GLS futárszolgálattal küldjük a Megrendelő választása szerint.
 1. Fizetési módok
  1. Előre utalás: Amennyiben a megrendelés véglegesítése megtörtént, a Szolgáltató a Megrendelő által megadott e-mailben értesíti a Megrendelőt a fizetendő összegről és a banki adatokról. Az összeg a Szolgáltató számlájára történő beérkezését követően kerül a csomag küldésre. Átutalással a Megrendelő az alábbi bankszámlaszámra utalva – a díjbekérő sorszámának megjelölésével - tudja kiegyenlíteni a vételárat és a szállítási költséget: OTP BANK NYRT.- 11721002-21251036.
  1. Kártyás fizetés: A weboldalon keresztül, közvetlen, kártyás fizetéssel.  
  1. A megrendelés összegének kiegyenlítésére minden esetben 3 nap áll rendelkezésére a Megrendelőnek a 4.4. pontban foglaltaknak megfelelően.
 1. Átvételi lehetőség, szállítás
  1. A megrendeléseket (kiszállításokat) a Szolgáltató postai úton vagy GLS futárszolgálattal tudja teljesíteni, a Megrendelő választásának megfelelően.
  1. A csomagok postai úton elsőbbségi        kézbesítéssel kerülnek feladásra. A Megrendelő a csomagokat személyesen tudja átvenni az általa megadott címen. Ha a Megrendelő nem tartózkodik a megadott címen, akkor helyette a címen tartózkodó meghatalmazottja is átveheti a levélküldeményt. Meghatalmazott hiányában a Megrendelő helyettes átvevője veheti át a csomagot, aki nem más, mint a) a címzett 14. életévét betöltött, a polgári törvénykönyv szerinti hozzátartozója, vagy b) a címhelyen lévő ingatlan bérbeadója vagy a címzett szállásadója, ha az természetes személy. Amennyiben a levélküldeményt mindezek ellenére sem sikerült kézbesíteni, akkor azt a postai szolgáltató értesítő hátrahagyása mellett a szolgáltató által erre kijelölt kézbesítési pontján a címzett rendelkezésére tartja, ahol nyitvatartási időn belül a küldemény átvehető 10 munkanapon belül, a postai szabályzat szerint.
  1. Amennyiben az átvételkor láthatóan sérült a csomagolás vagy a termék, és a sérülés az áru átvételét megelőzően keletkezett, a termék visszavételét, illetve cseréjét a Szolgáltató díjmentesen biztosítja. Az átvételt követően észlelt sérülésért a Szolgáltató felelősséget nem vállal!
  1. A szállítási költséget az egyes csomagáraknál a szállítási mód kiválasztását követően tudják kiválasztani és a honlapon feltüntetett árak szerint megfizetni. A csomag átvételére személyesen nincs lehetőség.
  1. A posta egyszeri kézbesítést kísérel meg, azt követően a csomagot a posta visszaküldi a Szolgáltatónak, aki az ismételt feladást csak 1.500,- Ft/csomag ellenében vállalja.
 1. Elállás joga
  1. A fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet szabályozása értelmében Megrendelő a megrendelt termék kézhez vételétől számított 14 napon belül indoklás nélkül elállhat a szerződéstől írásban. Elállás esetén a csomagot vissza kell küldeni a Szolgáltató részére hiánytalanul és bontatlanul.
  1. Ez alól kivételek az alábbi esetek, mely szerint a Megrendelő nem gyakorolhatja az elállási jogát:
 • a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szolgáltatás egészének teljesítését követően, ha a Szolgáltató a teljesítést a Megrendelő kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg, és a Megrendelő tudomásul vette, hogy a szolgáltatás egészének teljesítését követően felmondási jogát elveszíti
 • a Megrendelő a csomagot felbontotta, az egyedi matricát megsértette (felbontás, eltávolítás, megsértés).
 1. Panaszkezelés
  1. Bármilyen levélben vagy elektronikus úton érkezett panaszt a Szolgáltató írásban 30 napos határidővel válaszol és indokol meg.
  1. Panasszal lehet fordulni a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatósághoz is, melynek elérhetősége:

Cím: 1088 Budapest, József krt. 6. Levelezési cím: 1428 Budapest, PF: 20. Központi telefonszám: +36 1 459 4800 Faxszám: +36 1 210 4677 E-mail: nfh@nfh.hu

 1. Technikai korlátok
  1. A honlapon történő vásárlás feltételezi a Megrendelő részéről az Internet lehetőségeinek és korlátainak ismeretét és elfogadását, különös tekintettel a technikai teljesítményekre és a felmerülő hibákra. A Szolgáltatót nem terheli felelősség, ha bármilyen működési hiba észlelhető az internetes hálózatban, ami megakadályozza a honlap működését és a vásárlást.
 1. Adatvédelem:
  1. Adatkezelési szabályokat és az adatvédelmi tájékoztatót a honlapról letölteni lehetséges.
  1. Az adatvédelmi nyilvántartási szám az alábbi: NAIH-105626/2016.
  1. Az adatokat harmadik személy részére kizárólag a megrendelés teljesítése céljából adhatjuk át (pl. futárszolgálat igénybevétele esetén).
 1. Egyéb rendelkezések
  1. A megrendelő titoktartási kötelezettséggel tartozik minden olyan információt illetően, amely a Szolgáltatóval kapcsolatban jutott tudomására (Titoktartási klauzula).
  1. A honlapon (http://www.mikulasiroda.hu/, tárhely szolgáltató: www.web-server.hu) megjelenő tartalom, és a megrendelt szolgáltatások tartalma minden esetben a SAFE WHITE OFFICE Kft., mint Szolgáltató tulajdonát képezik, felhasználására csak a Szolgáltató kizárólagos és kifejezett írásbeli engedélye alapján lehetséges. Amennyiben a Szolgáltató hozzájárulása nélkül a tartalom jogosulatlan felhasználása történik, a Szolgáltató jogosult kiszámlázni 70.000,- Ft/nap összegű kötbért. A kötbér megfizetése nem jelenti azt, hogy a tartalom használatára jogosulttá válik. A Szolgáltató a kárát érvényesítheti abban az esetben, ha jogosulatlan tartalomhasználat történik és ezzel a másik Fél részére kárt okoz.
  1. A Szolgáltató és a Megrendelő között felmerült vitákat békés úton rendezik lehetőség szerint. Abban az esetben, ha ez nem lehetséges az illetékes Bíróság a Budai Központi Kerületi Bíróság, mely illetékességnek a Megrendelő aláveti magát.
  1. A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen ÁSZF értelmezésére irányadó a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény, valamint a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet vonatkozó rendelkezései az irányadóak. A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadók.

Kelt: Budapest, 2017. február 22.